10 lipca 2016

O Firmie

Firma PROdib Sp. z o.o. jest wykonawcą robót budowlano-montażowych w branży drogowej, wod-kan i budownictwa ogólnego. Firma jest spółką całkowicie prywatną i opartą w całości na polskim kapitale. Naszym atutem są ludzie, to dzięki nim osiągamy sukcesy, dbając o ich rozwój i zadowolenie. Równocześnie systematycznie inwestujemy w sprzęt i wyposażenie techniczne. Jednym z ważnych elementów pozwalającym realizować te zadania jest ciągle modernizowany park maszynowy. Świadczymy usługi na rzecz jednostek samorządowych, jednostek budżetowych, a także inwestorów prywatnych.

Firma PROdib jest przygotowana do stawienia czoła wyzwaniom dynamicznie rozwijającego się rynku. Główną zaletą Firmy jest różnorodność realizowanych inwestycji i stale powiększająca się paleta usług oferowana naszym klientom.

Specjalizujemy się w wykonawstwie:

budownictwa drogowego
budownictwa ogólnego
budownictwa inżynieryjnego
sieci wod-kan
robot ziemnych i rozbiórkowych